Onderhoud

Onderhoud bedrijfsterreinen:                                               

 • Ecologisch onkruid borstelen op uw terreinverharding;
 • Herstellen straatwerk;
 • Anti algengroei(groenaanslag) behandeling t.b.v. uw terreinverharding;
 • Onderhoud/inspectie riool en reiniging kolken;
 • Onderhoud hekwerken en afrastering;
 • Reiniging straatmeubilair.

Onderhoud tuinen, parken, bossen, sportvelden en begraafplaatsen:  

 • Maaiwerkzaamheden;
 • Snoeiwerkzaamheden beplantingen, hagen en bomen;
 • Onkruidvrijhouden tussen beplantingen;
 • Tuin restauratie;
 • Bemesten, doorzaaien, verticuteren, beluchten, rollen en bezanden;
 • Boomverzorging;
 • Bomen kappen;
 • Mollenbestrijding.

IMG_1506 - kopie